WF UŚ UŚ logo

Warsztaty metody werbo-tonalnej I stopień

Styczniowe warsztaty METODY WERBO-TONALNEJ spotkały się z dużym zainteresowaniem i w odpowiedzi na Państwa głosy serdecznie zapraszamy 15. i 16. lutego br. do udziału w nowej edycji warsztatów.

Opis METODY WERBO-TONALNEJ
Cel warsztatu:
zapoznanie uczestników warsztatów z elementami metody werbo-tonalnej i wykorzystywanie jej w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami m.in.: z wadą słuchu, z cechami autystycznymi i zespołem Downa, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, z opóźnionym rozwojem mowy itp.

Metoda werbo-tonalna została opracowana przez profesora Petera Guberine w latach pięćdziesiątych XX wieku w Centrum SUVAG w Zagrzebiu. Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku stosowana jest na całym świecie. W metodzie werbo-tonalej uwzględniane są m. in. takie elementy jak: zabawy fonacyjne, rytm ciała i rytm muzyczny. Początkowo dzieci uczą się dużych ruchów ciała, a precyzyjne ruchy narządów artykulacyjnych stanowią część dużej motoryki i schematów rytmicznych, które pozwalają im produkować prawidłowy rytm i intonację oraz doskonalić jakość głosu. Natomiast w zabawach fonacyjnych każda samogłoska ma przyporządkowany rekwizyt dzięki czemu tworzy się logiczne połączenie dźwięku z przedmiotem.
Wykorzystując elementy metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, sprawiamy, że poprzez doskonałą zabawę, osiagamy oczekiwane efekty terapeutyczne.
©2012 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego   webmaster