WF UŚ UŚ logo

Warsztaty metody werbo-tonalnej II stopień

Serdecznie zapraszamy do udziału w II części warsztatów metody werbo-tonalnej 7-8. czerwca br.

 

Zakres tematyczny warsztatów metody werbo-tonalnej (cz. II):

 

1. Utrwalanie samogłosek ustnych w technice rytmu muzycznego, rytmu ciała, zabawach fonacyjnych, powtórzenie I części szkolenia.

2. Wywołanie, korekcja wymowy i utrwalenie samogłosek [ą], [ę] w technice rytmu ciała.

3. Zaprezentowanie nowych rytmów muzycznych w zakresie samogłosek.

4. Utrwalenie spółgłosek [p], [b], [m], [l] w technice rytmu muzycznego, rytmu ciała, zabawach fonacyjnych.

5. Zaprezentowanie nowych rytmów muzycznych w zakresie ww. spółgłosek.

6. Wywołanie, korekcja wymowy i utrwalenie spółgłosek [j], [ł], [t], [d],[n],[f], [w] w technice rytmu ciała, rytmu muzycznego i zabawach fonacyjnych.

 

Cel warsztatu:

zapoznanie uczestników warsztatów z kolejnymi elementami metody werbo-tonalnej wraz z przedstawieniem wykorzystania metody w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami m.in.: z wadą słuchu, z cechami autystycznymi i zespołem Downa, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, z opóźnionym rozwojem mowy itp.

 

Opis metody:

Metoda werbo-tonalna została opracowana przez profesora Petera Guberine w latach pięćdziesiątych XX wieku w Centrum SUVAG w Zagrzebiu. Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku stosowana jest na całym świecie. W metodzie werbo-tonalej uwzględniane są m. in. takie elementy jak: zabawy fonacyjne, rytm ciała i rytm muzyczny. Początkowo dzieci uczą się dużych ruchów ciała, a precyzyjne ruchy narządów artykulacyjnych stanowią część dużej motoryki i schematów rytmicznych, które pozwalają im produkować prawidłowy rytm i intonację oraz doskonalić jakość głosu. Natomiast w zabawach fonacyjnych każda samogłoska ma przyporządkowany rekwizyt dzięki czemu tworzy się logiczne połączenie dźwięku z przedmiotem. Wykorzystując elementy metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, sprawiamy, że poprzez doskonałą zabawę, osiągamy oczekiwane efekty terapeutyczne.

 

Prowadząca: mgr Izabela Łukasiuk (certyfikowany trener metody webo-tonalnej)

Miejsce warsztatów: Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, pl. Sejmu Śl. 1.; s. 010

Godziny warsztatów: sob. – 7.06.14, godz. 10.00-18.00; nd. – 8.06.14, godz. 9.00-15.00

Opłata za udział w warsztatach: 400zł

 

Pełny opis
©2012 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego   webmaster