WF UŚ UŚ logo

„Metoda werbo-tonalna” 1 stopień/cz. I; 18-19.stycznia 2014 r

W styczniu 2014r. zainaugurowano szkolenia w  Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji. Oferta szkoleń i kursów została skierowana między innymi do obecnych słuchaczy oraz absolwentów Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu a także pedagogów, lekarzy, terapeutów oraz rodziców/opiekunów osób dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami i trudnościami w zakresie porozumiewania się.

Zakres tematyczny pierwszych warsztatów obejmował teoretyczne założenia metody werbo-tonalnej. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z elementami metody werbo-tonalnej oraz wskazanie zasad wykorzystywania metody w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami m.in.: z wadą słuchu, z cechami autystycznymi i zespołem Downa, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, z opóźnionym rozwojem mowy itp. Warsztat spotkał się z dużym uznaniem uczestników.

©2012 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego   webmaster