WF UŚ UŚ logo

ZASADY NABORU

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - LOGOPEDIA

czas trwania

4 semestry

zasady naboru

rozmowa kwalifikacyjna

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (do pobrania)
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów)
  • życiorys (forma dowolna)
  • dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
  • kserokopia dowodu osobistego wykonana na jednej stronie
  • wynik badania audiometrycznego słuchu

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

CENTRUM LOGOPEDII I AUDIODESKRYPCJI
Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32), 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

Kierownik studiów: dr Olga Przybyla
olga.przybyla@us.edu.pl
http://www.logopedia.us.edu.pl

sekretariat: dr Magdalena Piotrowska-Grot
e-mail: logopedia@us.edu.pl

termin składania dokumentów

od 1 kwietnia do 15 września 2017 r.

opłata

• 1750 zł – opłata jednorazowa.
Decyduje data wpływu na rachunek bankowy: do 01.10.2017r. (zimowy semestr) oraz 01.03.2018r. (letni semestr).
• 1840 zł – podstawowa opłata ratalna (decyduje data wpływu na rachunek bankowy UŚ) podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru
Kwoty odpowiednio:
zimowy semestr:
33% (do 01.10.2017r.)
33% (do 15.11.2017r.)
34% (do 15.12.2017r.)
letni semestr:
33% (do 1.03.2018r.)
33% (do 15.04.2018r.)
34% (do 15.05.2018r.)

limit przyjęć

specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego UŚ, plac Sejmu Śl. 1 oraz w specjalistycznych placówkach. Praktyczne zajęcia są realizowane w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji oraz w placówkach związanych z profilem kształcenia na terenie województwa śląskiego w tygodniu (nie więcej niż pięć razy w semestrze). Sekretariat czynny jest w tygodniu oraz w wyznaczonych godzinach w czasie odbywania zajęć.

©2012 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego   webmaster