WF UŚ UŚ logo

ZASADY NABORU

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – NEUROLOGOPEDIA

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (do pobrania)
  • deklaracja dotycząca płatności za studia
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu logopedii lub dyplom lub odpis dyplomu podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu logopedii
  • życiorys (forma dowolna)
  • dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
  • kserokopia dowodu osobistego wykonana na jednej stronie.

data rozpoczęcia

maj 2018 r.

miejsce składania dokumentów

CENTRUM LOGOPEDII I AUDIODESKRYPCJI
Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32), 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

Kierownik studiów: dr Olga Przybyla
olga.przybyla@us.edu.pl
http://www.logopedia.us.edu.pl

sekretariat: dr Magdalena Piotrowska-Grot
e-mail: logopedia@us.edu.pl

termin składania dokumentów

nabór całoroczny | UWAGA! W edycji maj 2018 należy złożyć dokumenty do 31 marca 2018 roku!

opłata

• 1840 zł – opłata jednorazowa.
Decyduje data wpływu na rachunek bankowy:
do 15.05.2018 r. (I semestr); 01.10.2018 r. (II semestr).
• 1940 zł – podstawowa opłata ratalna (decyduje data wpływu na rachunek bankowy UŚ) podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru.
Kwoty odpowiednio:
33% (do 15.05.2018 r.); 33% (do 15.06.2018 r.); 34% (do 15.07.2018 r.) - I semestr
33% (do 01.10.2018 r.); 33% (do 5.11.2018 r.); 34% (do 15.12.2018 r.) - II semestr.

limit przyjęć

specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego UŚ (plac Sejmu Śl. 1) oraz w specjalistycznych placówkach na terenie województwa śląskiego. Sekretariat czynny jest w tygodniu oraz w wyznaczonych godzinach w czasie odbywania zajęć.

©2012 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego   webmaster