WF UŚ UŚ logo

ZASADY NABORU

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – SURDOLOGOPEDIA

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym (do pobrania)
  • umowa dotycząca płatności za studia
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (kserokopia potwierdzona za zgodności z oryginałem)
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu logopedii lub świadectwo lub odpis świadectwa podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu logopedii
  • życiorys (forma dowolna)
  • dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
  • kserokopia dowodu osobistego wykonana na jednej stronie

data rozpoczęcia

październik 2017 r. / luty 2018 r.

miejsce składania dokumentów

CENTRUM LOGOPEDII I AUDIODESKRYPCJI
Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32), 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

Kierownik studiów: dr Olga Przybyla
olga.przybyla@us.edu.pl
http://www.logopedia.us.edu.pl

sekretariat: dr Magdalena Piotrowska-Grot
e-mail: logopedia@us.edu.pl

termin składania dokumentów

nabór całoroczny

opłata

• 1900 zł – opłata jednorazowa.
Decyduje data wpływu na rachunek bankowy: do 15.10.2017r. (zimowy semestr) oraz 01.03.2018r. (letni semestr).
• 2000 zł – podstawowa opłata ratalna podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru.
Kwoty odpowiednio:
zimowy semestr:
33% (do 15.10.2017 r.)
33% (do 15.11.2017 r.)
34% (do 15.12.2017 r.)
letni semestr
33% (do 1.03.2018 r.)
33% (do 15.04.2018 r.)
34% (do 15.05.2018 r.)

limit przyjęć

specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego UŚ (plac Sejmu Śl. 1) oraz w specjalistycznych placówkach. Praktyki surdologopedyczne są realizowane w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji oraz w placówkach związanych z profilem studiów na terenie województwa śląskiego w tygodniu (nie więcej niż pięć razy w semestrze). Sekretariat czynny jest w tygodniu oraz w wyznaczonych godzinach w czasie odbywania zajęć.

 

©2012 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego   webmaster